Politikas rezultatīvie rādītāji

Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Latvijas sabiedrisko mediju sasniedzamība (%)

  • 2022 82
  • 2025 82

Sabiedrības uzticēšanās Latvijas Radio (%)

  • 2022 50
  • 2025 52

Sabiedrības uzticēšanās Latvijas Televīzijai (%)

  • 2022 42
  • 2025 47

Sabiedrības uzticēšanās LSM (%)

  • 2022 44
  • 2025 49
Radio un televīzija

Televīzijas programmu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem  visā  valsts  teritorijā   no  iedzīvotāju kopskaita (%)

  • 2023 99.8
  • 2027 99.8