Kādi rezultāti?

Izglītības un zinātnes ministrija

Iedzīvotāju īpatsvars 30-34 gadu vecumā ar augstāko izglītību (%)

 • 2018 42,7
 • 2020 40,0

Absolventu (ISCED 5. un 6.) īpatsvars STEM jomās no kopējā absolventu skaita (%)

 • 2018 19,9
 • 2020 27,0

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie studenti augstskolās un koledžās (skaits tūkst.)

 • 2018 15,3
 • 2020 24,6

Ārvalstu studentu (mobilitātes ietvaros) īpatsvars no kopējā studentu skaita (%)

 • 2018 2,2
 • 2020 2

Ārvalstu studentiem piešķirtās stipendijas (skaits gadā)

 • 2018 189
 • 2020 150
Zemkopības ministrija

Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)

 • 2018 2 347
 • 2020 2 615
Kultūras ministrija

Grādu vai kvalifikāciju ieguvuši studenti kultūras, mākslas un mūzikas augstskolās un koledžā (skaits)

 • 2014 538
 • 2020 538