Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Augstākās izglītības iestāžu nesenu (pirms viena-trim gadiem) absolventu (20–34 gadu vecumā) nodarbinātības līmenis (%)

 • 2018 84.1
 • 2024 86.0

Dabaszinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju jomu absolventu īpatsvars no kopējā absolventu skaita augstākajā izglītībā (%) 

 • 2018 6.8
 • 2024 9.4

Akadēmiskā personāla īpatsvars, kuri nodarbināti pilna laika slodzē augstākās izglītības institūcijās, īpatsvars (ISCED 5-8) (%) 

 • 2018 17.8
 • 2024 25.0

Augstākās izglītības absolventu nodarbinātība 0. līdz 3. profesiju pamatgrupā (vadītāji, vecākie speciālisti un speciālisti), salīdzinot kopējo augstāko izglītību ieguvušo nodarbināto skaitu pret kopējo nodarbināto absolventu skaitu (%) 

 • 2018 78
 • 2024 80
Zemkopības ministrija

Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)

 • 2021 2 454
 • 2023 2 575
Iekšlietu ministrija

Augstākās izglītības programmas (skaits)

 • 2021 -
 • 2023 6