Valsts prezidenta kancelejas darbības joma: 

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana


Valsts prezidenta kancelejas galvenie pasākumi 2020. gadā:

  1. nodrošināt Valsts prezidenta valsts, oficiālās un darba vizītes, kā arī ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta;
  2. nodrošināt ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu un tikšanos;
  3. nodrošināt mūsdienīgu un stratēģisku Valsts prezidenta komunikāciju ar sabiedrību, līdzdalību dažādās sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs un proaktīvu iesaisti iekšpolitikas jomā (drošības jautājumu aktualizēšanā, reģionālo vizīšu nodrošināšanā);
  4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
  5. organizēt ikgadējo Valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju, kā arī ar Valsts Heraldikas komisiju darbību saistītos pasākumus.

Valsts prezidenta kancelejas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

Euro

foto

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde)

2019.gada
plāns

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā 1

58

58

61

61

61

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā 1

58

58

61

61

61

Piezīmes.

1 tajā skaitā Valsts prezidents

 

Prioritārajiem pasākumiem
papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Valsts prezidenta kancelejas amatu vietu un darbinieku atalgojuma palielināšanai

474 040

474 040

474 040

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34§ 2.punkts

Nodrošināt atalgojuma palielināšanu Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem un jaunu amatu vietu izveidi

Atlīdzības pieaugums (% pret 2019.gadu)

14

14

14

Izveidotas jaunas amata vietas (skaits)

3

3

3

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

2.

Valsts prezidenta ārpolitikas darbības nodrošināšana

70 000

70 000

70 000

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34§ 2.punkts

Nodrošināt Valsts prezidenta ārvalstu vizītes, reprezentējot valsti starptautiski un veidojot starpvalstu attiecības

Ārvalstu komandējumu skaita pieaugums(%)

29

29

29

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

3.

Šifrēšanas iekārtas SINA Box iegāde NDP vajadzībām

23 200

0

0

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34§ 2.punkts

Nodrošināt Sevišķās lietvedības klasificētās informācijas operatīvo apriti

Iegādāta iekārta (skaits)

1

0

0

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

4.

Jaunas Lietvedības un Apžēlošanas dienesta sistēmas izstrāde, ieviešana un licences iegāde

48 500

0

0

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34§ 2.punkts

Ieviest mūsdienīgu Lietvedības sistēmu, , nodrošināt integrāciju ar e-adresi un iekšējām sistēmām, t.sk. ar jauno Apžēlošanas dienesta informācijas sistēmu, kas ļaus nodrošināt operatīvo apžēlošanas lūgumu uzskaiti

Izstrādāta un izveidota sistēma (skaits)

1

0

0

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

5.

Jaunas Valsts prezidenta Kancelejas tīmekļvietnes www.president.lv izstrāde

36 000

0

0

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34§ 2.punkts

Nodrošināt tīmekļvietnes atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/2102 (2016. gada 26. oktobris) "Par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību”

Pilnveidota tīmekļvietne (skaits)

1

0

0

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

6.

Personas, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu Raimonda Vējoņa portreta gleznošana

12 000

0

0

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34§ 2.punkts

Turpināt atjaunotajā neatkarīgajā Latvijas Republikā 1995.gadā radīto tradīciju par Valsts prezidentu portretu izstādīšanu Rīgas pilī

Mākslas darbs (skaits)

1

0

0

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

7.

Rīgas pils Svētku zāles griestu gleznojumi

60 500

0

0

Ministru kabineta 17.09.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.42 34§ 2.punkts

Izveidot jaunus dekoratīvos gleznojumus Rīgas pils Svētku zāles griestos

Mākslas darbs (skaits)

1

0

0

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Kopā

724240

544040

544040