Ekonomiskās darbības finansējums — 1 971.1 milj. €
Finansējuma sadalījums