Ekonomiskās darbības finansējums - 3 114.4 milj. €
Finansējuma sadalījums