Politikas rezultatīvie rādītāji

Ekonomikas ministrija

Kopējais primārās enerģijas patēriņš (tūkst. TJ)

 • 2018 196.0
 • 2022 186.0

Baltijas valstu dabasgāzes pārvades savienojumi ar citām ES valstīm (skaits)

 • 2022 2

Energoatkarība (neto energoresursu imports/bruto iekšzemes enerģijas patēriņš plus bunkurēšana ,%)

 • 2017 44.1
 • 2022 38.9

No AER saražotās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas galapatēriņā (%)

 • 2017 39.2
 • 2022 42.0

Mājokļi, t.sk. dzīvokļu īpašumi, kur uzlabota energoefektivitāte (skaits)

 • 2019 16 363
 • 2022 21 000

Būvniecības apjoms faktiskās cenās, miljardi euro

 • 2019 2.3
 • 2022 2.7

Dokumentu saskaņošana no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, dienu skaits

 • 2018 192
 • 2022 74
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Elektroenerģijas tirdzniecība

 • 2019 0.444
 • 2023 0.420

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Dabasgāzes tirdzniecība

 • 2019 0.599
 • 2023 0.530