Politikas rezultatīvie rādītāji

Ekonomikas ministrija

Mājokļi, t.sk. dzīvokļu īpašumi, kur uzlabota energoefektivitāte (kumulatīvais skaits)

 • 2022 16 649
 • 2023 21 000

Dokumentu saskaņošana no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (dienu skaits)

 • 2022 71
 • 2023 66

Uzlabotie procesi dzīvojamo māju īres un pārvaldīšanas regulējumā (skaits)

 • 2022 2
 • 2023 1
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Elektroenerģijas tirdzniecība

 • 2021 0.367
 • 2025 0.324

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Dabasgāzes tirdzniecība

 • 2021 0.593
 • 2025 0.389
Klimata un enerēģetikas ministrija

Kopējais primārās enerģijas patēriņš (tūkst. TJ)

 • 2022 186
 • 2024 182

Energoatkarība, importa īpatsvars bruto iekšzemes enerģijas patēriņā (t.sk. bunkurēšana) (%)

 • 2022 38.9
 • 2024 30-40

No AER saražotās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas galapatēriņā (%)

 • 2022 42.0
 • 2024 44.5
Iekšlietu ministrija

Iekšlietu ministrijas valdījumā esošās ēkas, kurās īstenotie videi draudzīgie un klimatam neitrālie risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai, viedai energovadībai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai (skaits)

 • 2021 16
 • 2023 14