Politikas rezultatīvie rādītāji

Veselības ministrija

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (skaits)

  • 2020 714509
  • 2022 769676

Potenciāli zaudētie mūža gadi

  • 2020 73015
  • 2023 75023