2015. gads sācies ar pārpalikumu konsolidētajā kopbudžetā. Tā ir raksturīga tendence pēdējos trīs gados. Pārpalikums šā gada janvārī saglabājies pērnā gada attiecīgā perioda līmenī, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 89,1 miljonu eiro. Pārpalikums bija vērojams gan valsts konsolidētajā budžetā 70,4 miljonu eiro apmērā, gan pašvaldību budžetos 18,6 miljonu eiro apmērā. Ieņēmumu pieaugumu sekmēja lielāki nodokļu un ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi.

Konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi šā gada janvārī bija 739,9 miljoni eiro, pārsniedzot pagājušā gada ieņēmumus par 70,8 miljoniem eiro jeb 10,6%. Pieaugumu galvenokārt veidoja nodokļu ieņēmumu kāpums par 33,2 miljoniem eiro jeb 5,9%, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības pieaugums par 26,8 miljoniem eiro jeb 50,4%. Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu pieaugums janvārī skaidrojams ar Eiropas Komisijas veiktajām atmaksām par Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda un Kohēzijas fonda īstenotajiem projektiem.

Savukārt, pateicoties mazumtirdzniecības apgrozījuma kāpumam 2014. gada nogalē, lielākos kopbudžeta nodokļu ieņēmumus 195,9 miljonu eiro apmērā janvārī nodrošināja pievienotās vērtības nodoklis, kas salīdzinājumā ar pērno gadu pieauga par 2,7 miljoniem eiro jeb 1,4%.

Tāpat arī darbaspēka nodokļu izpildē, salīdzinot ar pagājušā gada janvāri, bija vērojams ieņēmumu pieaugums – ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pieauga par 12,1 miljonu eiro jeb 11,9%. Savukārt uz kopbudžetu attiecināmie ieņēmumi no sociālās apdrošināšanas iemaksām palielinājās par 9,2 miljoniem eiro jeb 6,2%, ko ietekmēja uzlabojumi darba tirgū 2014 .gada beigās. Jāatzīmē, ka IIN likmes samazināšana no 24% uz 23% ar šā gada 1. janvāri ietekmēs ieņēmumu apjomu turpmākajos mēnešos.

Šā gada janvāra kopbudžeta izdevumi bija 650,8 miljoni eiro un salīdzinājumā ar pagājušā gada janvāri pieauga par 73 miljoniem eiro jeb 12,6%, kāpums bija vērojams gandrīz visās izdevumu pozīcijās. Straujāk pieauguši procentu izdevumi par 26,7 miljoniem eiro jeb 41,8%, kas skaidrojams ar to, ka šā gada janvārī tika samaksāts pirmais kupona maksājums 26,3 miljonu eiro apmērā par 2014. gadā janvārī emitētajām eiroobligācijām.

Savukārt kopbudžeta izdevumi atlīdzībai pieauga par 18,4 miljoniem eiro jeb 20,4%. Jāatzīmē, ka šā gada turpmākajos mēnešos sagaidāma ietekme no minimālās darba algas paaugstināšanas no 320 eiro uz 360 eiro ar šī gada 1. janvāri. Kopbudžeta izdevumi subsīdijām un dotācijām pieauga par 15 miljoniem eiro jeb 14,7%, kas skaidrojams ar augstākiem izdevumiem valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu un kompensējamo medikamentu apmaksai, kā arī ar augstākiem izdevumiem ES fondu projektu īstenošanai pamatā uzņēmējdarbības un inovāciju jomā.

Finanšu ministrija informē, ka atbilstoši likumam “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam” vispārējās valdības budžeta deficīts 2015. gadā tiek plānots 1% apmērā no iekšzemes kopprodukta.