Dokumenta veids

Tiesību akts - Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 801 “Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību””

Aprites stadija

Saskaņošanas stadijā

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir noteikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmai nepieciešamo datu apmaiņas kārtību, lai nodrošinātu apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājuma piemērošanu transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam, kurš ir nepilngadīga bērna ar invaliditāti vecāks vai aizbildis, saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14. panta otrās daļas trešo punktu, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā MInistru kabineta lietu līdz 2021. gada 4. jūnijam.

Dokumenti

MK noteikumu projekts  Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš sabiedrības līdzdalībai - 2021. gada 14. maijs.

Atbildīgā amatpersona

Inese Albova, Finanšu tirgus politikas departamenta Kapitāla tirgus un apdrošināšanas politikas nodaļas juriskonsulte.