Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Aprites stadija

13.10.2021. iesniegts Valsts kancelejā (21-TA-51).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis -   veikt valsts budžeta programmās paredzēto līdzekļu izmaksu budžeta gada ietvaros un vienlaikus nodrošināt kvalitatīvu projektu uzraudzību un efektīvu komunikāciju ar projektu īstenotajiem.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

L.Jevčuka, Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja.