Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis -   veikt valsts budžeta programmās paredzēto līdzekļu izmaksu budžeta gada ietvaros un vienlaikus nodrošināt kvalitatīvu projektu uzraudzību un efektīvu komunikāciju ar projektu īstenotajiem.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. MK noteikumu  projektu pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē vai Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā novirzīt Tieslietu ministrijai saskaņošanai līdz 30.09.2021.

2. MK noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 31.10.2021.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš līdzdalībai – 06.09.2021.

Atbildīgā amatpersona

L.Jevčuka, Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja.