Dokumenta veids

Ministru kabineta instrukcijas projekts.

Aprites stadija

19.08.2021. izsludināts alsts sekretāru sanāksmē (VSS-760).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis -  precizēt kārtību, kādā Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības Tehniskā atbalsta instrumenta koordinējošā iestāde Latvijā reģistrē, piesaka un iesniedz pieprasījumu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātam (DG REFORM) tehniskā atbalsta saņemšanai Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK instrukcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 24.09.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK instrukcijas projekts Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot atzinumu par to arī pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.

Atbildīgā amatpersona

Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.

Finanšu tirgus politikas departaments Starptautisko finanšu institūciju nodaļas finanšu analītiķis Guntis Puķītis (tālr. 67095561 , e-pasts: guntis.pukitis@fm.gov.lv).