Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts.
Aprites stadija
11.02.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-99).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - svītrot no MK noteikumiem Finanšu ministriju kā  atbildīgo par Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014. - 2020. gadam tehnisko resursu funkcionalitāti.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 30.04.2021.

Dokumenti

Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties MK noteikumu izstrādē, sniedzot atzinumu par to arī pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona Z.Logina, ES fondu sistēmas vadības departamenta ES fondu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja