Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts.
Aprites stadija

08.06.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

11.02.2021. (VSS-99).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - svītrot no MK noteikumiem Finanšu ministriju kā  atbildīgo par Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014. - 2020. gadam tehnisko resursu funkcionalitāti.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

.

Dokumenti

Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona Z.Logina, ES fondu sistēmas vadības departamenta ES fondu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja