Kādi rezultāti?

Tieslietu ministrija

Bijušie ieslodzītie, kas iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas (skaits)

  • 2018 115
  • 2020 302

Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu (%)

  • 2018 77
  • 2020 100

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (vietu skaits)

  • 2018 502
  • 2020 1 560

Vietu skaits, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (% no kopējā ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita)

  • 2018 8,52
  • 2020 26,65