Politikas rezultatīvie rādītāji

Tieslietu ministrija

Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu (%)

  • 2019 74
  • 2021 100

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (vietu skaits)

  • 2019 370
  • 2024 1 560

Vietu skaits, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (% no kopējā ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita)

  • 2019 7
  • 2024 26.65