Dokumenta veids

Informatīvā ziņojuma projekts un Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvajā ziņojumā apkopota informācija par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023. gadam izpildi.

Balstoties uz informāciju par izpildes gaitu, ir sagatavoti grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2021.-2023. gadam..

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā.

2. Iesniegt  Valsts kancelejā.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere.

Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas vecākais eksperts Mārtiņš Braslavs  (tālr. 26438102, e-pasts: martins.braslavs@fm.gov.lv ).