Dokumenta veids

Informatīvā ziņojuma projekts un Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts.

Aprites stadija

 

09.04.2022. iesiegts Valsts kancelejā. Tiesību aktu lietas ID 22-TA-197.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvajā ziņojumā apkopota informācija par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023. gadam izpildi.

Balstoties uz informāciju par izpildes gaitu, ir sagatavoti grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2021.-2023. gadam..

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere.

Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas vecākais eksperts Mārtiņš Braslavs  (tālr. 26438102, e-pasts: martins.braslavs@fm.gov.lv ).