Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Pieaugušo iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu (25–64 g.v.) un kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda (%) 

 • 2021 89.6
 • 2024 89.6

Diasporās skolās iesaistījušos bērnu, kuri apmeklē latviešu skolu, īpatsvars (%) 

 • 2021 12
 • 2024 13

ERAF un ESF ietvaros sertificēti izdevumi gadā (euro)

 • 2021 53 506 934
 • 2023 51 637 000

Attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai (skaits)

 • 2022 5
 • 2023 5

Vērtējuma labi un ļoti labi īpatsvars profesionālās kvalifikācijas eksāmenos (%) 

 • 2019 49.3
 • 2024 50.0

Vērtējuma teicami un izcili īpatsvars profesionālās kvalifikācijas eksāmenos (%) 

 • 2019 24.5
 • 2024 25.0