Politikas rezultatīvie rādītāji

Aizsardzības ministrija

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)

  • 2021 8 000