Politikas rezultatīvie rādītāji

Aizsardzības ministrija

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)

  • 2021 6 418
  • 2023 8 000

Valsts aizsardzības mācībās izglītojamie (skaits)

  • 2021 2 043
  • 2023 19 680