Jaunumi

Eiropas Komisija šā gada 31. jūlijā pieņēma Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus (ESRS), ko izmantos visas sabiedrības, uz kurām attiecas Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD). Tas iezīmē vēl vienu soli uz priekšu pārejā uz ilgtspējīgu Eiropas Savienības ekonomiku.

Standarti aptver visus vides, sociālos un pārvaldības jautājumus, tostarp klimata pārmaiņas, bioloģisko daudzveidību un cilvēktiesības. Atbilstoši CSRD informāciju investoriem sniegs sabiedrību ilgtspējas ziņojumi, kas būs sagatavoti, pamatojoties uz šiem standartiem.

Ziņošanas prasības tiks ieviestas pakāpeniski, sākot ar tādām lielām finanšu institūcijām un sabiedrībām kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstu regulētajā tirgū.

Vairāk informācijas par Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem, to izdoto deleģēto aktu un Eiropas Komisijas materiāliem var iepazīties mājaslapas sadaļā “Korporatīvā ilgtspēja”.