Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī un drošības pasākumu paplašināšanas ik mēnesi pieteikumu skaits atbalsta pasākumiem un arī izmaksātās summas pieaug. Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība Latvijā joprojām turpinās, arī atbalsta pasākumi atbilstoši aktuālajai situācijai un nozaru specifikai laika gaitā ir pielāgoti un pilnveidoti, lai tie būtu plašāk pieejami, pieteikšanās būtu vienkārša un līdz ar to varētu atbalstīt iespējami daudz Covid-19 skarto uzņēmēju un nodarbināto. Tāpat ir mainīti arī pieejamie atbalsta apmēri.

Apkopotie dati liecina, ka novembrī dīkstāves atbalstam un algu subsīdijām tika iesniegti 5 489 darba devēju iesniegumi, decembrī – 8 056 iesniegumi, bet janvārī 9 849 par vairāk nekā 50 000 darbinieku. Aktīva pieteikšanās nepieciešamajam atbalstam turpinās arī februārī.

Pašnodarbināto personu iesniegumu skaits, salīdzinot novembri ar janvāri, pieaudzis vairāk nekā divas reizes. Ja novembrī atbalstam bija pieteikusies 2 831 persona, tad janvārī tā bija 5 891 persona. Vislielākais skaits patentmaksātāju atbalstam pieteicies pagājušā gada decembrī, sasniedzot 998, savukārt šā gada janvārī atbalstam pieteikušies 753 patentmaksātāji.

Viena no nozarēm, kas visvairāk cietusi Covid-19 izplatības laikā, ir skaistumkopšana, jo noteikto drošības pasākumu dēļ tā ilgstoši nevar strādāt. Janvāra vidū skaistumkopšanas jomā strādājošajiem tika izstrādāts piemērots dīkstāves atbalsta regulējums, jo no aptuveni 9000 strādājošajiem šajā jomā atbalstam bija pieteikušies tikai aptuveni 1500. Līdz 18. februārim nozarē strādājošie aktīvi pieteikušies atbalstam, un pēc 5 180 iesniegumiem izmaksāti dīkstāves pabalsti 2 601 286 eiro apmērā.

Jāatgādina, ka, lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem ir pieejams arī valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Arī šim atbalsta veidam pieteikumu skaits pieaug. Ja novembrī tam bija saņemti 2 343 iesniegumi, tad decembrī tie bija jau 2 877, bet janvārī sasniedza 3 145.

Līdz  18. februārim uzņēmumiem izmaksāti granti par 3 699 iesniegumiem kopumā 29 633 594 eiro apmērā. Savukārt dīkstāves atbalsti un algu subsīdijas izmaksātas 45 191 602 eiro apmērā.

Finanšu ministra vadītajā darba grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam nepārtraukti notiek darbs pie atbalsta pasākumu kritēriju un nosacījumu izvērtēšanas, lai tie būtu pieejami visiem Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem.

Infografika par atbalsta veidiem