Dokumenta veids

Likumprojekts

Aprites stadija

Saskaņošanas stadijā (22-TA-1226).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis -  precizēt un papildināt Kredītu reģistra likuma 19. pantu, nosakot Valsts ieņēmumu dienesta” VID tiesības saņemt pašlaik trūkstošo informāciju no Kredītu reģistra par fizisko personu (rezidentu) saistībām, lai samazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un optimizētu VID darbību.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt  Valsts kancelejā.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas  pārvaldes Riska vadības procesa koordinācijas daļas Ārējo datu pārvaldības nodaļas vadītāja Ludmila Ivanova, tālrunis 67121439, ludmila.ivanova@vid.gov.lv.