Dokumenta veids

Likumprojekti.

Aprites stadija

 

Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” izsludināts TAP portālā (TA lietas ID 22-TA-42).

Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” izsludināts TAP portālā (TA lietas ID 22-TA-70).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekti jāizstrādā, lai nacionālajos tiesību aktos transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa direktīvas (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām (turpmāk – Piekļūstamības direktīva) 24. panta 1. punkta prasības.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt  Valsts kancelejā.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Larijs Martinsons, Juridiskā departamenta direktors.

Iveta Cirse,  Juridiskā departamenta Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vecākā eksperte.