Dokumenta veids

Likumprojekti.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekti jāizstrādā, lai nacionālajos tiesību aktos transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa direktīvas (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām (turpmāk – Piekļūstamības direktīva) 24. panta 1. punkta prasības.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā – 31.01.2022.

2. Iesniegt  Valsts kancelejā –29.03.2022.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Larijs Martinsons, Juridiskā departamenta direktors.

Iveta Cirse,  Juridiskā departamenta Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vecākā eksperte.