Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam””.

Aprites stadija

26.08.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-786).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekta mērķis ir prioritāro pasākumu izvērtēšanas procesu papildināt ar informāciju, kas veicinātu pieņemt informētākus lēmumus par prioritārajiem pasākumiem piešķiramiem līdzekļiem.

Papildus tiks veikti precizējoši grozījumi.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 31.12.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

L.Jevčuka, Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja.