Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Izstrādes stadijā.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis – pilnveidot kārtību, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti ziņo par aizdomīgiem darījumiem.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore