Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

Ministru kabineta 24.03.2021. darba kārtības jautājums (VSS-1029, TA-493).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - stiprināt atbildīgu budžeta līdzekļu izmantošanas elastību un iestāžu vadītājiem atvieglot lēmumu pieņemšanu,  tajā skaitā ievērojot Eiropas Savienības un starptautiskajos tiesību aktos noteikto par klimata un vides jautājumiem.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti  MK instrukcijas projekts Anotācija
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Atbildīgā amatpersona L.Jevčuka, Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja.