Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

22.06.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

01.04.2021. (VSS-281).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - turpināt pilnveidot un efektivizēt valsts budžeta izpildes analīzes procesu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  MK instrukcijas projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona

L.Jevčuka, Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja.