Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

01.04.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-281).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - turpināt pilnveidot un efektivizēt valsts budžeta izpildes analīzes procesu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.06.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK instrukcijas projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona

L.Jevčuka, Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja.