Dokumenta veids

Tiesību akts - MK noteikumu projekts.

Aprites stadija

10.08.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

17.06.2021. (VSS-564).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ņemot vērā veiktos grozījumus normatīvajos aktos un no tiem izrietošās funkcionālās izmaiņas, ir nepieciešams precizēt Finanšu ministrijas nolikumu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts  Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

L.Martinsons, Juridiskā departamenta direktors.