Dokumenta veids

Tiesību akts - MK noteikumu projekts.

Aprites stadija

17.06.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-564).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ņemot vērā veiktos grozījumus normatīvajos aktos un no tiem izrietošās funkcionālās izmaiņas, ir nepieciešams precizēt Finanšu ministrijas nolikumu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 15.07.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts  Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

Agija Leitāne-Šķēle, Juridiskā departamenta direktora p.i.