Dokumenta veids

Tiesību akts - MK noteikumu projekts.

Aprites stadija

Iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

17.06.2021. (VSS-564).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ņemot vērā veiktos grozījumus normatīvajos aktos un no tiem izrietošās funkcionālās izmaiņas, ir nepieciešams precizēt Finanšu ministrijas nolikumu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts  Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

Agija Leitāne-Šķēle, Juridiskā departamenta direktora p.i.