Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

18.04.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums (2021-TA-717).

25.02.2021. VSS-133

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība MK noteikumu projekta izstrādes nepieciešamības pamatojums - Saeimā 2020. gada 24. novembrī pieņemtie grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija Sabiedrības pārstāvji par Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošanas nepieciešamību tika informēti likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” izstrādes laikā.
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.