Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

MK noteikumu projekts pieteikts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība MK noteikumu projekta izstrādes nepieciešamības pamatojums - Saeimā 2020. gada 24. novembrī pieņemtie grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.05.2021.

Dokumenti

Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija Sabiedrības pārstāvji par Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošanas nepieciešamību tika informēti likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” izstrādes laikā.
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.