Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

Saskaņošanas stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumu Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem” 1. pielikuma un 2. pielikuma tabulu “1.* Ienākuma veida kodi” papildināt ar jaunu ienākuma veida kodu 1061 “Ienākums no samaksas par intelektuālo īpašumu (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 163.punkts)”, kas nodrošinās informācijas iekļaušanu paziņojumos par fiziskajai personai izmaksātajām summām pārejās periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē līdz 31.05.2021. 

Dokumenti

MK noteikumu projekts  Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 19.05.2021.
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona

Marija Radzjušonoka, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Pirmās metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore, tālr.: 67121815, e-pasts: marija.radzjusonoka@vid.gov.lv.