Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts paredzēs noteikt, ka  Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes   sastāvā tiek iekļauts Eiropas Prokuratūras pārstāvis.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā – 31.03.2022.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

21-TA-1644 

Atbildīgā amatpersona

Nata Lasmane, ES fondu revīzijas departamenta direktore.

Inese Brēmane, ES fondu revīzijas departamenta vecākā eksperte izmeklēšanā, 67095653, Inese.Bremane@fm.gov.lv .