Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts paredzēs, ka atbrīvojumu piemēro dabasgāzei, kura tiek izmantota vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmā un dabasgāzes sadales sistēmā dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģisko vajadzību nodrošināšanai, neatsaucoties uz sistēmas operatoru.

Papildus paredzēti tehniski grozījumi.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. MK noteikumu  projektu izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā – 11.11.2021.

 

2. MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā – 10.12.2021.

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.

J.Lukss, Netiešo nodokļu departamenta Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vecākais eksperts, Tālrunis 67083846, e-pasts: Juris.Lukss@fm.gov.lv.