Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

24.01.2022. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis -  noteikt papildu autentifikācijas iespējas.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumi stājas spēkā vispārējā kārtībā.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktores vietniece E.Bērziņa.

Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta juriskonsulte I.Mažuika (e-pasts: Ieva.Mazuika@fm.gov.lv; tālrunis: 67083831).