Aprites stadija

MK noteikumu projekts iesniegts Valsts kancelejā, 22-TA-378.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere.

Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas jurists Kristaps Ziediņš  (tālr. 27848273, e-pasts:kristaps.ziedins@fm.gov.lv).