Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija
11.02.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-97).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - izpildīt Ministru kabineta 2019. gada 26. marta sēdes protokola Nr. 16 3. § 7. punktā noteikto uzdevumu un noteikt datu laukus Pārskatā par projekta dalībniekiem, kurus un pie kādiem nosacījumiem finansējuma saņēmējam tie nav jāaizpilda.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 09.03.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona Zane Logina, ES fondu sistēmas vadības departamenta ES fondu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja.