Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts.
Aprites stadija

17.08.2021. MInistru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

14.01.2021. (VSS-23).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība MK noteikumu projekts paredz būtiski mainīt līdzšinējo ziņošanas sistēmu attiecībā uz informācijas iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam ), ieviešot goAML lietojumprogrammu, kas ir pilnībā integrēts programmatūras risinājums, kas īpaši izstrādāts finanšu izlūkošanas dienestu vajadzībām un  nodrošina datu vākšanas, apstrādes, analīzes, dokumentu pārvaldības, darbplūsmas un statistikas funkcijas. Vienlaikus veicinot aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas funkcionalitāti tiks atcelta  līdzšinējā paralēlās ziņošanas kārtībā.
Dokumenta 

 

Dokumenti MK noteikumu projekts  Anotācija
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona A.Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore