Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2023. gadā”

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts jāizstrādā, pamatojoties uz Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka MK divu nedēļu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas pieņem noteikumus par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību attiecīgajā budžeta gadā.

MK noteikumu projekts noteiks katrai pašvaldībai aprēķināto no izlīdzināšanas fonda izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī noteiks aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

  1. MK noteikumu projektu izsludināt Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā pēc likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pieņemšanas Saeimā.
  2. MK noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā kā MK lietu.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare;

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta  Pašvaldību finansēšanas nodaļas vecākā eksperte Lāsma Locāne, 27854334, lasma.locane@fm.gov.lv.