Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis -   noteikt datu apstrādes kārtību Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, sistēmas informācijas uzglabāšanas un izsniegšanas kārtību

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. MK noteikumu  projektu izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā – 14.10.2021.

2. MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā – 07.12.2021.

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš viedokļu sniegšanai - 16.11.2021.

Atbildīgā amatpersona

Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas  pārvaldes Tiesību aktu daļas vadītāja Danute Deičmane,  e-pasts: Danute.Deicmane@vid.gov.lv.