Biznesa vides un patērētāju interešu aizsardzības jautājumu risināšanā būtiska loma ir nevalstiskā sektora aktīva līdzdalībai, tādēļ darba grupā tiks aicināti darboties dažādu biznesa asociāciju pārstāvji, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības biroja, Finanšu ministrijas, Latvijas attīstības un investīciju aģentūras, Uzņēmumu reģistra pārstāvji un citi. Darba grupu vada Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvis. Šīs darba grupas galvenās darbības jomas būtu pētīt eiro ieviešanas ietekmi uz starpuzņēmumu attiecībām, attiecībām starp uzņēmumiem un patērētājiem, sagatavot nepieciešamās izmaiņas grāmatvedībā, u.c.

25.06.2014. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.123
“Par rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu”

25.06.2014. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.123.

10.09.2012. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.166
Par grozījumiem Ekonomikas ministrijas 20.02.2012. rīkojumā Nr.35 "Par darba grupas "Nefinanšu uzņēmumi un patērētāji" izveidi"

10.09.2012. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.166.
19.06.2012. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.104
Par grozījumiem Ekonomikas ministrijas 20.02.2012. rīkojumā Nr.35 "Par darba grupas "Nefinanšu uzņēmumi un patērētāji” izveidi"
19.06.2012. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.104.
20.02.2012. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.35
Par darba grupas "Nefinanšu uzņēmumi un patērētāji” izveidi
20.02.2012. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.35.

02.03.2010. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.47
Par darba grupas "Nefinanšu uzņēmēji un patērētāji" izveidi

02.03.2010. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.47

31.07.2007. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.345
Par grozījumiem Ekonomikas ministrijas 2005.gada 20.jūlija rīkojumā Nr.330 "Par darba grupas "Nefinanšu uzņēmēji un patērētāji" izveidošanu"

31.07.2007. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.345

23.02.2006. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr. 125
Par grozījumiem Ekonomikas ministrijas 2005.gada 20.jūlija rīkojumā Nr.330 "Par darba grupas "Nefinanšu uzņēmēji un patērētāji" izveidošanu"

23.02.2006. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr. 125

20.07.2005. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.330
Par darba grupas "Nefinanšu uzņēmēji un patērētāji" izveidošanu

20.07.2005. Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.330