Nodokļa veids

Valsts pamatbudžets

Pašvaldību budžeti

Valsts speciālais budžets

 1. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas1

2,78%

 

97,22%

 1. Pievienotās vērtības nodoklis

100%

 

 

 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

20%

80%

 

 1. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

100%

 

 

 1. Akcīzes nodoklis

100%

 

 

 1. Dabas resursu nodoklis

par dabas resursu ieguvi vai vides piesārņošanu

60%

40%

 

par radioaktīvo vielu izmantošanu

 

100%

 

par oglekļa dioksīda (CO2) emisijām gaisā

100%

 

 

par atkritumu apglabāšanu

100%

 

 

par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi

 

100%

 

par videi kaitīgām precēm, iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, transportlīdzekļiem, akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm),  par uguņošanas ierīcēm, par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā un par prettiesisku dabas resursu ieguvi un lietošanu

100%

 

 

 1. Nekustamā īpašuma nodoklis

 

100%

 

 1. Izložu un azartspēļu nodoklis

no azartspēlēm

95%

5%

 

no azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikācijas (spēkā no 01.01.2018.)

100%

 

 

no vietējā mēroga izlozēm

 

100%

 

no valsts mēroga izlozēm

100%

 

 

 1. Muitas nodoklis2

100%

 

 

 1. Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis

100%

 

 

 1. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

100%

 

 

 1. Elektroenerģijas nodoklis

100%

 

 

 1. Mikrouzņēmumu nodoklis3

100%

 

 

 1. Solidaritātes nodoklis4tā sadalījums procentpunktos5:

 

1

veselības aprūpei

100%

 

 

10,5

iedzīvotāju ienākuma nodoklim

20%

80%

 

14

valsts pensijām

 

 

100%

 

1Daļa ieņēmumu tiek ieskaitīta valsts fondēto pensiju shēmā

No 2018.gada valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas daļa 1% apmērā ir maksājums veselības aprūpes finansēšanai, kas tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā, bet 34,09% - maksājums sociālajai apdrošināšanai valsts speciālajā budžetā.

2No muitas nodokļa kopējiem ieņēmumiem 80% tiek ieskaitīti Eiropas Savienības budžetā

3Reizi ceturksnī MUN tiek sadalīts IIN, VSAOI, UIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontos, atbilstoši nodokļa maksātāja uzņēmējdarbības formai

4Spēkā no 01.01.2016. 2018.gadā solidaritātes nodokli sāk piemērot virs 55 000 euro gada ienākuma,  2019. un 2020.gadā – virs 62 800 euro gada ienākuma. Līdz 31.12.2017. solidaritātes nodoklis 100% apjomā tika ieskaitīts speciālajā budžetā un pēc trīs mēnešiem pārskaitīts uz valsts pamatbudžetu

52018.gadā papildus 6 procentpunkti solidaritātes nodokļa maksājuma tika ieskaitīta valsts fondēto pensiju shēmā, ja persona bija fondētās pensiju shēmas dalībnieks. Ja nebija fondētās pensiju shēmas dalībnieks, tad šie 6 procentpunkti tika pārskaitīti privātā pensiju fonda pensiju plānā papildus noteiktajiem 4 procentpunkti (kopā 10 procentpunktu apmērā), kas no 2019.gada ir atcelti. 2019.gadā 14 procentpunkti tiek ieskaitīti valsts pensiju speciālajā budžetā, kas tiek reģistrēti nodokļa maksātāja personīgajā kontā saskaņā ar likumu «Par valsts pensijām» (2018.gadā 13,59 procentpunkti tika ieskaitīti valsts pensiju speciālajā budžetā).

Avots: FM dati