Datums 12.–13. decembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Attālināti

No 12. līdz 13. decembrim norisināsies ikgadējā Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevēju komitejas (COCOLAF) Plenārsēde kā arī Neatbilstību ziņošanas un Krāpšanas novēršanas darba grupas, kurās tiekas visu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti (AFCOS), kā arī citas ES finanšu interešu aizsardzības jomā iesaistītās institūcijas, lai diskutētu par krāpšanas apkarošanas aktualitātēm, kā arī dalītos ar pieredzi un zināšanām minētajā jomā. AFCOS Latvija pārstāve Olga Guza COCOLAF Krāpšanas novēršanas darba grupā prezentēs AFCOS Padomes ietvaros izstrādāto Metodoloģiju par noziedzīgu nodarījumu tipoloģijām ES finansētajos projektos, kā arī demonstrēs uz Metodoloģijas pamata izstrādāto IT rīku kā labo praksi ES finanšu interešu aizsardzības jomā.