Datums 23. maijs, 2022
Laiks10.00–11.00
Vieta Finanšu ministrija

Finanšu ministrijā notiks ikgadējā Eiropas ekonomikas zonas (EEZ)/Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda komitejas sanāksme. Tajā tiks pārrunāts progress, izaicinājumi un turpmākā rīcība EEZ/Norvēģijas grantu programmu un Divpusējās sadarbības fonda ieviešanā. Komitejas sanāksmē piedalīsies balsstiesīgie EEZ/Norvēģijas grantu vadošās iestādes (Finanšu ministrijas), Ārlietu ministrijas un donorvalstu pārstāvji, kā arī Finanšu instrumentu biroja pārstāvji no Briseles.