Datums 27. maijs, 2021
Laiks11.00–13.00
Vieta Attālināti

Finanšu ministrijā attālināti notiks ikgadējā EEZ/Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda komitejas sanāksme. Tajā piedalīsies balsstiesīgie EEZ/Norvēģijas grantu vadošās iestādes (Finanšu ministrijas), Ārlietu ministrijas un donorvalstu pārstāvji, kā arī Finanšu instrumenta biroja pārstāvji no Briseles.