Datums 4.–5. jūlijs, 2022
Laiks14.30–16.00
Vieta Brisele

No 4. līdz 5. jūlijam Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins piedalīsies Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru komitejas sanāksmē, kas notiks Briselē, Beļģijā. Tajā plānots pārrunāt jautājumus par Revīzijas regulā un direktīvā konstatētajām problēmām un secinājumiem par nepieciešamajiem pilnveidojumiem, ziņojumiem par aptaujas rezultātiem attiecībā uz revīzijas būtiskuma noteikšanu un uz labas reputācijas prasību ieviešanu dalībvalstu nacionālajos normatīvajos aktos, kā arī aktualizētu informāciju par Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu projektiem, kas tiek izstrādāti saistībā ar jaunās direktīvas projektu par korporatīvo ilgtspējas ziņošanu, un citus revīzijas nozarei svarīgus jautājumus.