Datums 10. janvāris, 2022
Laiks10.00–14.25
Vieta Attālināti

Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa un FM pārstāvji attālināti piedalīsies Ekonomikas un finanšu komitejas sanāksmē. Tajā plānots pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar jaunāko finanšu norišu un finanšu stabilitātes novērtējumu, kā arī apmainīties viedokļiem par Eiropas Centrālās bankas/Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas kopīgo ziņojumu par klimata risku un finanšu stabilitāti. Tāpat paredzēts izskatīt priekšlikumu apkopojumu par jaunajiem pašu resursiem Eiropas Savienības budžetā, Francijas prezidentūras prioritātēm, kā arī diskutēt par prioritātēm G20 Indonēzijas prezidentūras laikā un uzklausīt Padomes secinājumus par Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu par ilgtspējīgu finansējumu.