Datums 15. septembris, 2022
Laiks12.30–14.00
Vieta Brisele

Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore Inta Vasaraudze piedalīsies Ekonomiskās politikas komitejas Eirogrupas formāta sēdē, kuras darba kārtībā paredzēts Atveseļošanas fonda plānos noteikto eirozonas prioritāšu īstenošanas izvērtējums. Pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju, dalībnieki apmainīsies ar viedokļiem par eirozonas dalībvalstu īstenoto Atveseļošanas fonda plānu prioritātēm, īpašu uzmanību pievēršot eirozonai raksturīgajiem ekonomikas politikas izaicinājumiem, kas atspoguļoti eirozonas rekomendācijās. Atsevišķas eirozonas dalībvalstis iepazīstinās ar piemēriem par reformām un investīcijām, kas veiktas saistībā ar Atveseļošanas fonda plānos noteikto un attiecas uz prioritātēm, kas sniegtas eirozonas ieteikumos.