Datums 25. novembris, 2021
Laiks10.00–14.30
Vieta Attālināti

Notiks Finanšu ministrijas organizētā attālinātā (izmantojot ZOOM videokonferences rīku) Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēde par ES fondu īstenošanas aktualitātēm. Sanāksmē piedalīsies Eiropas Komisijas, Finanšu ministrijas, atbildīgo ministriju, biedrību un nevalstisko organizāciju, kā arī citu ES fondu ieviešanā un vadībā iesaistīto institūciju pārstāvji kā sociālie un sadarbības partneri.