Datums 28. oktobris, 2021
Laiks15.30–16.30
Vieta Attālināti

Attālināti notiks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālā iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejas (7AK) sēde. Sēdē piedalīsies Vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvji.