Datums 24. februāris, 2022
Laiks13.00–13.50
Vieta Attālināti

Attālināti notiks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejas (7AK) sēde (izmantojot MS Teams videokonferences rīku). AK sēdē piedalīsies Vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un institūciju pārstāvji.